dokumentacija potrebna za vadenje porodilno otsustvo
FEATURED

Секое вработено лице има право на надоместок на плата за време на породилно отсуство, под услов ако се работи за осигурено лице кое има засновано постојан работен однос. Како се отвора породилно отсуство и кои документи се потребни може да прочитате на постот.