FEATURED

Бидејќи сум поборник за Монтесори методологијата се осеќам должна да ви кажам како иде процесот за одвикнување на пелени по Монтесори. Инаку, искрено не го користевме целосно овој пристапот кога се одвикнувавме од носење на пелени

zoe exploring
FEATURED

Во традиционалното образование, наставникот генерално стои пред училницата и одлучува што децата треба да учат дента (пристап од горе – надолу). Од друга страна, во Монтесори образованието постои динамична врска помеѓу детето, возрасниот и околината. Детето само одлучува што сака да учи, а е поддржан од страна на возрасното лице и околината.

Почетокот на монтесори родителството
FEATURED

Монтесори претставува метод на едукација кој овозможува децата слободно да растат и во целост да ги развиваат своите потенцијали. Постојат голем број на предности кој ги нуди Монтесори. Самостојност, самоувереност, ентузијазам, љубов кон учењето, креативно решавање на проблеми, одговорност и почитување за себе и околината.