Doenje so ljubov
FEATURED

Уште кога бев трудна со Зои 100% бев убедена дека ќе дојам. Не ми поминуваше на памет дека е можна друга алтернатива. Но, не бев свесна дека доењето носи големи предизвици кои потребно е да се поминат за да се осетат бенефитите.